Disambig.svg更多资料:怨詩
蕭綱 豔歌曲 怨詩
作者:蕭綱
蕭綱 擬沈隱侯夜夜曲

↑ 返回《玉臺新詠

秋風與白團  本自不相安
新人及故愛  意氣豈能寬
黃金肘後鈴  白玉案前盤
誰堪空對此  還成無歲寒


PD-icon.svg 本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100年,并且于1923年1月1日之前出版。