Page:乾隆西安府志-08.djvu/35

此页尚未校对


外勘樣相似然後得過樣不同者卽壞以爲銅入官

食貨志開皇十年奸狡私鑄雜以錫錢乃下惡錢之禁京

師邸肆立榜置樣不中樣者不入於市京師以惡錢貿易

爲吏所執有死者數年之間私鑄頗息

食貨志高祖入長安民間行綫環錢其製輕小八九萬纔

滿半觔

食貨志武德四年鑄開元通寳徑八分重二銖四參積十

錢重一兩得輕重大小之中通考高祖入關鑄開元通寶

其文給事中歐陽詢製書字八分篆隷三體其詞先上後

下次左後右迴環讀之其義亦通鄭虔會粹詢初進蠟樣