Page:乾隆西安府志-08.djvu/45

此页尚未校对


 元

 世祖紀至元二十四年十月立陝西寶鈔提舉司

 順帝紀至正十八年二月中書省臣奏以陝西軍旅事劇

 京師道遠供費艱難請就陝西印造寶鈔爲便遂分戸部

 寶鈔庫管官置局印造

 明

 續文獻通考洪武二十六年各處鑪座錢數陝西三十九

 座

本朝

 會典順治元年置寶泉局鑄順治通寶錢每文重一錢

  按寶泉局陝西省舊設延綏鎭順治五年停止今置西