Page:乾隆西安府志-09.djvu/87

此页尚未校对


巖桂上林賦桂椒木蘭西京雜記上林苑𣖑桂十株拾遺

記昭帝元鳳二年於琳池之南起桂臺以望遠氣東引太

液之水有一連理桂樹上枝跨于渠水下枝隔岸而南生

與上枝同一株

山茶本草綱目深冬開花紅瓣黃蕋廣羣芳譜以葉類茶

經冬不凋故得茶名咸寧志實爲花木瓜

蠟梅西京雜記上林苑有蠟梅隆冬而花類要元稹爲翰

林承旨朝退行至廊下初日映九英隙光射稹有氣勃然

百僚望之曰豈腸胃文章映日可見耶廣羣芳譜蠟梅雖

盛開常半含名磬口梅次曰荷花又次曰九英

迎春廣羣芳譜一名金腰帶通志西安府縣俱有之