Page:乾隆西安府志-10.djvu/19

此页尚未校对


  風俗志臨潼令趙于京撰崇儉書明韓城令左懋第撰正俗略明命陽令郭傳芳撰

  十約謂敎化蒙養冠昏喪往來宴㑹揖讓房室僕從明楊用晦撰諸書皆有關於秦

  中風敎有化導之責者苟能汰其冗複令切於日用今

  可行者彚爲一編俾閭師里長家喻而戸曉之未始非

  移風易俗之一助也

  長安縣

 縣學通志舊在縣治西明成化九年廵撫馬文升議徙府

 學西萬歴三十七年知縣楊鶴修

本朝順治八年知縣樊鴻訓導張宏業重修旁爲敎諭訓導

 廨會典教諭一員復設訓導一員

 入學額數㑹典長安大學歲科試額進文生員十五名歲