Page:乾隆西安府志-10.djvu/26

此页尚未校对


 縣治前

 八學額數㑹典興平中學歲科試額進文員十五名歲試

 額進武生員十二名

 學田陝甘資政錄計地一頃租三十五石

 槐里書院陜甘資政錄在縣署東南隅

 風俗縣志民朴直負氣激之挺險則粗莽不馴漸之禮敎

 則節義可致

  臨潼縣

 縣學通志舊在縣城北宋咸平中知縣趙恪攺建元至元

 二十九年知縣馬忙至正十五年冬官尚書趙公諒修明

 洪武二年重建成化間知縣劉聰高垣繼修嘉靖間地震