Page:乾隆西安府志-10.djvu/27

此页尚未校对


 學圯萬歴十二年知縣劉應聘增修

本朝康熙四十二年敎諭張鍾捐俸徙建於廟東敎諭訓導

 廨通志俱在縣治北會典敎諭一員復設訓導一員又通

 志陰陽學在縣治北醫學在縣治東

 入學額數會典臨潼大學歲科試額進文生員十五名歲

 試額進武生員十五名

 學田陝甘資政錄計地九十六畝八分租十七石三斗四

 升五合

 橫渠書院通志在縣治東南趙于京橫渠書院記臨潼舊

 有橫渠先生祠今廢康熙三十七年于京將事卽察院廢

 址捐俸築書院儼先生像以時講學於中刻東西兩銘於