Page:乾隆西安府志-10.djvu/38

此页尚未校对


 入學額數會典三原大學歲科試額進文生員二十名歲

 試額進武生員十五名

 學田陝甘資政錄計地五十六畝九分二釐租二十三石

 一斗三升八合

 學古書院通志在縣治西北元延祐七年邑人李子敬曁

 弟子懋剏建關學編三原李子敬剏學古書院延涇陽程

 琄講學其中遠近從遊者百餘人稱悅古先生通志明宏

 治元年西安知府徐政重建嘉靖四十四年地震圯四十

 六年縣丞張九功修萬歷間廵按傅振商增修又宏道書

 院王雲鳳碑記在縣治北明宏治九年建邑人王承裕講

 學於此關學編王端毅致仕康僖以進士侍歸講學宏道