Page:乾隆西安府志-11.djvu/13

此页尚未校对


楊湛高陵志成帝綏和間任縣令

何武漢書字君公郫縣人宣帝時爲郞遷鄠令坐法免後

徙京兆尹仁厚好獎進士類所居無赫赫名去後常見思

嗣王莽陰誅不附巳者武自殺

王吉漢書字子陽琅邪𦤎虞人以郡吏舉孝廉爲郞補右

丞遷雲陽令

尹逢漢書永始三年山陽亂欲遣大夫問狀無可使者時

逢爲盩厔令拜爲諌議大夫遣之

尹賞漢書字子心鉅鹿人成帝時以廉舉令粟邑有治聲

馮翊守薛宣竒之時頻陽多盗縣令薛㳟不能治宣調賞

治之境內以安