Page:乾隆西安府志-11.djvu/16

此页尚未校对


張旣高陵人建安十六年

鄭渾開封人獻帝時

李燮

徐師儉

 縣令

關內周咨錄漢舊儀云長安城方十三里經緯各長十五

里城中皆屬長安令又後漢大縣置縣令次縣小縣置縣

長其屬有丞尉五官掾鄉三老游徼嗇夫鄉佐亭長里魁

什伍

鄭興後漢書鄭興字少贛河南開封人建武九年左轉蓮

勺令時郡縣荒殘興方欲築城郭修禮敎以化之會以事