Page:乾隆西安府志-11.djvu/17

此页尚未校对


免遂不復仕

楊琳耆舊傳楊琳爲茂陵令比縣連歲蝗災曲折不入茂

景毅梓潼士女志字交堅梓潼人司徒舉治劇爲高陵令

立文學以禮讓化民

叚熲後漢書字紀明武威姑臧人學舉孝廉爲憲陵園丞

陽陵令所在有能政

嚴遵四川通志長安令治政嚴明遷揚州刺史當遷民遮

道止之凡三遷輙不得行

曹全曹全碑字景完敦煌人建寧二年舉孝廉除郞中遷

右扶風槐里令遭同産弟憂棄官