Page:乾隆西安府志-11.djvu/50

此页尚未校对


李憕并州文水人

王鉷天寶十載以御史大夫兼

崔光遠靈昌人天寶十五載

李峴吳王恪孫天寳時京兆尹

李仲通閬州新政人弟叔明並天寶末       

宋申錫蕭炅並元宗時

孟皡以汝州刺史任

李峴至德二載又擢京兆尹

鄭叔淸李齊物李廣業俱乾元中

劉晏南華人肅宗時

李國貞上元初