Page:乾隆西安府志-11.djvu/7

此页尚未校对


王建元延元年

孫寶鄢陵人元延二年

薛宣郯人綏和元年

朱博杜陵人綏和二年

邴漢瑯琊人綏和二年

王嘉綏和二年

母將隆蘭陵人建平三年

申屠博茂陵人建平四年            

薛修哀帝時

翟萌南陽人元壽元年

孫意淸河人元壽三年