Page:乾隆西安府志-12.djvu/31

此页尚未校对


 京兆府尹

關内周資録金制京兆設府尹所屬有同知少尹判官府

判推官知事都孔目官女直司漢人司知法女直一漢人二女直敎授醫

正醫工又応兆總管府掌綂城隍兵馬甲仗以府尹兼領

完顏蕭恭烈奚王之後太宗時

高彪天會時

徒單鎰天眷元年

張中孚安定人天眷初

完顏活女婁室子天眷三年

烏延蒲离黑天眷時