Page:乾隆西安府志-12.djvu/44

此页尚未校对


五年以承務郞任又王賦至治三年以從事郞任又尉公

明後至元三年以承事郞任又崔補顔後至元五年以從

仕郞任又張從益以承仕郞任又耶律正至正四年以從

仕郞任又張已石至正八年以承務郞任

張崈郭松年去思碑大德年間以從仕郞知高陵縣事兼

諸軍奥魯勸農事多善政去後人思之

宋九嘉高陵志鄃縣人以奉政大夫爲縣令以文學飾吏

治嘗集种師道趙天佑馮叔獻詩勒石有記

劉禧藍田志字致福高陵人藍田令

俺都藍田志字成之燕山人至正五年爲藍田逹魯花赤

蕳刑名淸賦役興學校期年政成