Page:乾隆西安府志-12.djvu/80

此页尚未校对


劉煦通志霍州舉人嘉靖間任富平令政尙慈惠聽訟得

情催科不擾而人亦不敢欺洪水里積年逋賦至煦至始

及額焉

崔舉通志唐山舉人嘉靖中知富平性古朴措置一出至

誠均田覈地革里甲日支然恥爲脂韋卒中萋斐去官

武鎭華醴泉志字維揚山西石州舉人嘉靖三十五年

醴泉令易馬站斷徑路通直轄號稱三善官民至今賴之

彭好古同官志夏邑舉人嘉靖四十五年知同官縣愛民

省事不以家累自隨卒後囊無餘金邑人共治棺殮立祠

祀之

亢慶鴻通志山西崞縣人貢士嘉靖中知同官建奎光樓