Page:乾隆西安府志-16.djvu/10

此页尚未校对


仁愿曰兵貴攻取賤退守宼至當并力岀拒何事守備退

忸其心景龍二年拜左衞大將軍睿宗立致仕卒贈太子

少保仁愿爲將按邊撫師賞罰必直功罪後人思之爲立

祠受降城岀師輙享焉宰相文武兼者當時稱李靖郭元

振唐休璟仁愿云子之輔至趙州刺史

王孝傑唐書新豐人少以軍功進長壽元年爲武威道總

管克龜兹于闐疏勒碎葉等城武后曰貞觀中西境在四

鎭其後不善守棄之吐蕃今故土盡復孝傑功也進鳳閣

鸞臺三品契丹李盡忠等叛詔爲靖邊總管將兵討之軍

至東硤石谷與賊戰後軍不至爲虜所乘軍潰孝傑墮谷

死贈耿國公以其子無擇爲朝散大夫