Page:乾隆西安府志-16.djvu/54

此页尚未校对


史所居威名赫然吏重足立遷益州大都督府長吏卒

韓思復唐書字紹岀長安人少孤年十歲母爲語父亡狀

感咽幾絶祖倫特愛之舉秀才高第調梁府倉曹軍會大

旱輙開倉賑民州劾責對曰人窮則亂不如因而活之無

趣爲盗賊州不能詘轉汴州司戸仁恕不行鞭罰遷滁州

刺史州有銅官人鏟鑿尤苦思復爲賈他鄙費省獲多有

黄芝五生州署民爲刻頌徙襄州入拜給事中開元初復

爲襄州刺史治行名天下卒謚曰文子朝宗初歷左拾遺

睿宗詔作乞寒胡戲諫曰乞寒胡非古不法又道路籍籍

咸言皇太子微服觀之白龍魚服可深畏也帝稱善特賜

中上考開元二十二年以襄州刺史兼山南東道襄州南