Page:乾隆西安府志-17.djvu/53

此页尚未校对


外郎晉初拜御史中丞吏部侍郎判吏部銓晉祖在大梁

臺省湫隘易簡奏舉故事得元省錢二百萬繕治省署及

造器物周初遷禮部尙書俄改刑部判兵部顯德四年

仕宋初加少保卒子景讓進士及第至尙書郎

崔嶧宋史字之才長安人進士及第知遂州建議瞿塘峽

置關如劔門以察奸人徙提㸃刑獄嘉陵江歲調民丁治

堤堨嶧更用州兵代役文州蕃卒數剽攻邊戸嶧請守臣

歲時行邊益募勇壯伺其發一切捕擊之後無復内宼就

除河東轉運使會更錢法潞州民大擾後遷集賢院學士

知河中府嶧所至貪奸比老益甚至河中以刑部侍郞致

仕卒