Page:乾隆西安府志-17.djvu/81

此页尚未校对


孟攀麟元史字駕之雲內人金正大七年擢進士第爲陜

西帥府詳議官遂家長安中綂三年授翰林待制同修國

史至元初召見勸上以郊祀天地祠太廟制禮樂建學校

行科舉擢守令以字民儲粟米以贍軍省無名之賦罷不

急之役百司庶府綂于六部紀綱制度悉由中書世祖悉

嘉納之又嘗召問宗廟郊祀儀制攀麟悉據經典以對後

以病請西歸帝令就議陜西五路四川行中書省事四年

卒贈翰林學士承旨謚文定

忙哥剌元世祖紀至元九年封皇子忙哥剌爲安西王十

年益封秦王别賜金印十七年薨

 按封爵非專屬西安境者如秦王雍 王之類 不具錄考元諸王