Page:乾隆西安府志-18.djvu/74

此页尚未校对


人汝民以安轉四川保寧府申減絲綾之累陞四川按察

司副使未任卒

馮友賈志字益卿長安人性孝友篤志講學學者稱兑泉

先生嘉靖甲午舉於鄉歴任岢嵐知州築城濬濠邊圉以

固調忻州以募商飛輓繕修邊垣有功晉保定府同知時

嚴嵩當國其僕嚴年以侍敎生刺來謁友見刺卽笞其人

年恚嗾鹽院吳某論歸

左思明耀州志字五河耀州人嘉靖甲午舉人爲永城令

修城建橋設倉攺驛立太邱書院敎士政績卓然陞知趙

王宗堯字汝敬由天性字純夫富平志俱富平人嘉靖時