Page:乾隆西安府志-18.djvu/90

此页尚未校对


中人岀筦礦稅横行恣睢陳奉在淮尤無狀道甫悉心力

與之搘拄牢籠駕馭神廟用其言撤奉胥得安枕

孫瑋帶經堂集字以貞渭南人萬歴五年進士由行人考

選給事累遷至保定廵撫嚴法令剔蠧獘節浮費廣儲蓄

民頼以安陞兵部尙書管左都御史事瑋性忠純敢直諫

㑹星變上疏言陛下宜猛力囘心乾乾夕愓疏入不報遂

乞歸天啓元年起南吏部尚書轉北仍掌左都事卒瑋未

卒前一日效古人尸諌遺書上陳天災迭見民不聊生陛

下欲圖治莫如固結人心欲結人心莫如汲用善類如輔

臣劉一燝憲臣鄒元標詞臣文震孟等宜聼臣言漸次簡

擢疏入不報未幾魏忠賢用事斥爲東林黨人矯旨削奪