Page:乾隆西安府志-19.djvu/47

此页尚未校对


旨次年以諫垣督湖北漕從民請就便南兌省運費數千緡旗丁

   撥運則以保甲法聯之軍民帖服報最擢江西布政使司

   署故有通吏二人擅竊威柄承烈斥弗用鈎考振作諸𡚁

   一淸累陞刑部侍郞卒其夜有慈烏數千繞室之異

賜祭葬有加禮所著有日省錄毛詩解尚書今文解諸書

   張沖翼通志富平人崇禎壬午舉人授教諭陞四川平武

   知縣順治十四年擢御史疏請復諸生歲科兩試並豁免

   各省灘地賠糧巡鹽巡倉鹺漕肅淸康熙十二年

聖祖親試臺垣奏議沖翼名列第一洊歷大理寺少卿乞假歸卒

   周之桂通志字鷲飛咸寧人崇禎癸未進士順治初授秀

   水令多善政行取諫垣敷陳剴切如請蠲直省宿逋及簡