Page:乾隆西安府志-19.djvu/49

此页尚未校对


   雜旂屯民多影射首行均稅法俾豪無匿田田無匿稅更

   立徴輸十限民無逋賦境內帖然擢刑垣旋掌吏垣論事

   多逹大體晉通政轉僉都陟太常卿皆著淸聲尋乞歸癸

   未秋

鑾輅西巡

欽賜御書唐律

   黃建中王鳴盛海州牧黃公墓志君字懋德號容齋咸寧

   人雍正乙卯𨕖拔乾隆元年發江蘇以知縣用歷震澤嘉

   定無錫吳縣元和長洲陽湖七邑所至有惠政擢州牧未

   之任卒方其在嘉定也懲豪強以戢良善儲倉粟以備凶

   荒濬城內淸鏡塘野奴涇呂墅溝諸水以濟行旅資蓄洩