Page:乾隆西安府志-19.djvu/52

此页尚未校对


公道在人廉吏不可爲而卒可爲也娶張氏合葬長安後

坡砦之原

賈愼行戴祖啟𢰅墓表字羅山家世蔚州人祖懋實字名

康熙辛酉科舉人爲咸寧令十二年多善政遂家焉先

雍正乙卯舉於鄉幼以孝聞家貧力學教授里中性耿

介不受友人千金之餽一袍之贈事皆有狀其居於鄉者

如此及其令襄垣也其地瘠民貧俗多爭訟先生開誠勸

諭又按古方書修良藥以救民之鬭而傷者曰一命全則

兩命活矣復念非富而教之末由得無訟之原也襄邑俗

不知桑先生乃購桑高平黎城諸邑相𨻶地躬自教民種

植爲盤條壓根諸法時單騎循行村落教婦女養蠶或賫