Page:乾隆西安府志-20.djvu/20

此页尚未校对


卿爲建立廟社使進銀靑光祿大夫累封沛郡公卒諡又

子縚開元時歷集賢修𢰅遷太常初帝詔歲率公卿迎氣

東郊至三時常以孟月讀時令於正寢二十六年詔縚奏

月令一篇朔日於宣政側設榻東向置案縚坐讀之諸司

官長悉升殿坐聽高宗上元三年將祫享議者以禮緯三

年祫五年禘公羊家五年再殷祭二家舛互諸儒莫決太

學博士史元議禘後三年而祫又二年而禘議遂定後至

開元二十七年禘祭五祫祭七縚奏四月已禘孟冬又祫

祀禮叢數請以夏禘爲大祭之源自是相循五年再祭後

終太子少師

啖助唐書字叔佐趙州人後徙關中淹該經術天寶末調