Page:乾隆西安府志-20.djvu/75

此页尚未校对


宋湜宋史字持正長安人曾祖擇牟平令祖贊萬年令父

温故左𥙷闕弟温舒職方員外郎湜幼警悟早孤與兄泌

勵志篤學事母以孝聞温舒典耀州湜侍行代作牋奏詞

欽而麗温舒曰此兒眞國器也太平興國五年進士釋褐

將作監丞咸平元年充樞密副使卒諡忠定湜風貌秀整

器識冲遠好學美文詞筆法遒媚人多傳傚喜引重後進

有名者又好趨人之急當世士流翕然宗仰之有文集二

十卷兄泌至起居郎直史館温舒子沆州倅喜西京提點

刑獄

馮辰中州集字駕之臨潼人貞祐三年進士九歲知作詩