Page:乾隆西安府志-20.djvu/83

此页尚未校对


  金以贈人以是知其長者暮年所著有樵山堂詩西松館

  詩及雪鴻草詩文

  孫爾思通志字睿生西安人順治丙戌舉於鄉授鳳翔敎

  諭嘗攝邑篆剖疑決獄邑稱神君性坦易世味泊如家居

  臨灞岸日徜徉山水閒有得卽錄置奚囊中久之成帙有

  灞上集

  温樹珖通志字虞白三原人順治丁亥進士授堂邑令甫

  三月罷歸家居事親備極色養寧夏巡撫黃圖安薦之樹

  珖以親老辭不赴性好學嘗取天文地志國典及河漕關

  榷兵防刑法諸書精覈條列之爲用世具甲寅乙卯閒秦

  中不靖樹珖倡邑人修城浚壕集鄉勇爲守禦踰年卒人