Page:乾隆西安府志-21.djvu/111

此页尚未校对


五十年至正元年詔表其門

劉氏元史藍田人監察御史張訥妻訥早卒劉守志河東

受兵二子𢖍衍以事岀外度不能自脱遂與二婦孫氏姚

氏盡發貲 分給家人姑婦同縊焉

李氏續文獻通考涇陽符文進妻年二十六文進卒紡績

撫子守節終身至元中詔旌其門

焦氏元史涇陽袁天祐妻天祐祖父皆從軍祖母楊氏母

崔氏並家居守志至元中天祐從征死甘州宗族欲攺嫁

焦氏哭曰袁氏不幸三世早寡自祖姑以來皆守節義豈

可至吾而遂廢乎吾生爲袁氏婦死葬袁氏土不能攺容

事他人也又周氏澤州人嫁安西張興祖年二十四興祖