Page:乾隆西安府志-21.djvu/67

此页尚未校对


萬廻咸寧志閿鄉人姓張氏兄戌安西父母涕泣廻朝往

夕返故名萬廻則天召語事多驗臨终呼求本鄉河水弟

子失措廻曰堂前是河水便於堦下掘井河水湧出飮竟

而終塔在香積寺

僧伽紀聞錄西域人姓何氏龍朔中至泗州建寺化行江

景龍二年迎入內道塲尊爲國師尋出居薦福寺京畿

無雨師將瓶水汎灑甘雨大降中宗喜親書所修寺額爲

普光王寺四年三月二日端坐而終於薦福寺起塔漆身

供養俄大風歘起臭氣遍滿中宗問故近臣曰大師化緣

在臨淮恐是欲歸彼處中宗心許頃刻奇香郁烈卽送臨

淮起塔供養