Page:乾隆西安府志-21.djvu/68

此页尚未校对


儀光記聞錄夲唐族父瑯琊王起兵伐天后不克死師襁

褓乳母抱而逃天后購之急乳母將至岐山訣去師遇老

僧曰小子身家破滅將何所適出家閒曠且無憂畏因爲

削髪指東北伽藍今趨之言畢不見畱寺十年唐室中興

求王後命至京引見復以爲王師不願中宗勅令廣領徒

衆尋山置蘭若禪師性好終南居興法寺又於諸谷口造

禪菴數處從者僧俗嘗數千人禪師旣證道果常先言將

來事人益歸之開元二十三年终命於少陵原南面鑿原

爲室封後建天寶寺

普寂義福舊唐書並神秀弟子嚴觀按神秀姓李氏師宏忍爲北宗普寂姓

馮蒲州人開元十三年勅于都城居止二十七年終興唐