Page:乾隆西安府志-22.djvu/106

此页尚未校对


 旌表又同邑楊拂璧妻陳氏乾隆二十六年 旌高辛𦀈妻

  周氏王永高妻潘氏田廷機馬氏俱乾隆三十年 旌

  加應隆妻張氏孫營武妻王氏乾隆三十一年 旌杜

  追祖妻常氏乾隆三十三年 旌田永潤妻同氏乾隆

  三十四年 旌王復生妻張氏馬景通妻郝氏俱乾隆

  三十七年 旌

  劉氏通志渭南孫錫光妻年二十夫亡三子皆襁褓家赤

  貧晝夜績紡自給苦節三十餘年卒

  時氏通志渭南叚補聖妻又郭氏陳聖典妻順治初㓂䧟

  堡被虜不從時投崖而死郭爲亂刄所斃又同邑張惺妻

  李氏𡩋邦舉女甯氏順治初賀㓂肆掠李投井𡩋自縊死