Page:乾隆西安府志-22.djvu/113

此页尚未校对


  正九年

旌表

  朱氏周咨錄富平王之翰妻以守節于乾隆七年

 旌表又同邑劉商妻高氏王際世妻徐氏俱乾隆八年 旌

  馮文純妻曾氏楊元滋妻同氏王廷相妻蕭氏王經妻羅

  氏劉志信由氏俱乾隆九年 旌董廸妻陳氏董繩武

  妻賀氏董崇吉妻王氏王大楷妻韓氏王大模妻周氏俱

  乾隆十年 旌劉漢妻魏氏曹三卿妻田氏何功漢妻

  王氏何靜江妻支氏俱乾隆十二年 旌韓景黎妻馮

  氏唐命峰妻韋氏唐虞雲妻黃氏曹天佑妻董氏唐命岳

  妻程氏俱乾隆十三年 旌王銘𪔂妻焦氏王天祿妻