Page:乾隆西安府志-22.djvu/46

此页尚未校对


氏爲主守別墅崇禎七年賊至不欲逃曰無以報主也相

匿舍旁叢竹中賊至搜獲之令從行氏抱女仆他不肯起

賊舉鎗刺之創甚推女與信目之使急去乃厲聲大罵而

死又王瓚婢丁香同瓚逃難賊將近瓚以銀付之使逃去

瓚被賊燒死丁香負屍匍匐歸以前銀買棺葬埋人皆義

周氏渭南志渭南生員李化春妻崇禎八年宼掠其家逼

氏上馬周厲聲罵賊賊怒刃之肚破腸岀而死時年二十

九又方寸潔妻同氏王家賓妻袁氏俱匿下邽廢城閣上

賊初逼同同不從遂裂其尸以示袁袁掩面撲地曰任爾

斫剉賊並殺之同年二十六袁年二十五又田𤧉母李氏