Page:乾隆西安府志-22.djvu/87

此页尚未校对


  十年 旌沈國香妻陳氏乾隆二十八年 旌

  李氏通志藍田張守爵妻年二十五歲夫亡撫孤堅操不

  二守節三十八載又同邑蕭翀妻劉氏年二十四而寡子

  女俱無氏專心孝養卒時年六十八巳上藍田

  李氏通志涇陽張士傑妻婚二年夫死無子氏甫十九苦

  心守節每夜藏利刄于枕側以厲淸白嗣子殤求夫兄子

  爲嗣伯兄欲堅其操曰俟十年後當以吾孫繼之氏益厲

  氷霜卒嗣之守節三十餘年康熙四十四年

旌表

  劉氏周咨錄涇陽蘇子麒妻以守節于乾隆四年

 旌表又同里劉芳烈妻虞氏王學孔妻雒氏俱于乾隆六年