Page:乾隆西安府志-23.djvu/60

此页尚未校对


 萬歷五年丁丑沈懋學榜

王九儀長安人僉事秦可貞咸寧人知縣孫瑋渭南人吏部尚書王國耀州人保

定巡

 萬歴八年庚辰張懋修榜

許守恩涇陽人兵備道趙岸盩厔人臨晉知縣南企仲渭南人尚書辛志登耀

人副使喬因羽耀州人知府

 萬歴十一年癸未朱國祚榜

王紹先咸寧人郞中楊信咸寧人四川副使郭陞咸寧人銅梁知縣劉復初

人僉事道吳鍾英高陵人布政牛應元涇陽人左侍郞張問逹涇陽人尚書劉三

涇陽人叅議雒于仁涇陽人評事

 萬歴十四年丙戌唐文獻榜