Page:乾隆西安府志-23.djvu/70

此页尚未校对


涇陽人知州唐之賓渭南趙述富平人知縣陳孚宸涇陽人知縣裴憲度

高陵人學道

 康熙三年甲辰嚴我斯榜

王子京長安人知縣曹連擢三原人知縣

 康熙六年丁未繆肜榜

吳景恂長安人知縣李彥瑁三原人知府申旭臨潼張泗源長安人知縣

 康熙九年庚戌蔡啓僔榜

李誼高陵人知縣劉敬宗渭南人知縣侯宏基王焯太常寺正卿李皥

俱三原人王長年渭南人主事

 康熙十二年癸五韓菼榜

王篤祜富平人知縣王𨚗鄠人廣東學道郭允屛高陵人知縣孫星三原人知縣