Page:乾隆西安府志-24.djvu/74

此页尚未校对


  如栢盩厔孫連㨗富平張愼儀雷詮富平周承勃咸寧

  邱蔚盩厔趙敬修長安李玧盩厔王璪 王璋四川中式俱三原人

   雍正十年壬子科

  張茂材長安李楠 張怡 柳茂春俱三原人叚澄涇陽張克

  岐渭南王嘉楷涇陽高其度興平劉超涇陽魏允植臨潼

  楊侃三原陳廣業富平周仕魁西安柳植春渭南韓將傑

  渭南劉志湛咸陽王肯穀醴泉郭唐藩三原曹琳醴泉人北闈

   雍正十三年乙卯科

  高其品興平人鳳翔訓導宋慶濬耀州

   乾隆元年丙辰

恩科