Page:乾隆西安府志-25.djvu/16

此页尚未校对


 嘉靖二十八年巳酉科

王檄 陳璧 許揆俱咸寧人劉葵史經俱西安衛人

 嘉靖三十一年壬子科按明會典註嘉靖三十二年准三次鄉試中式武舉官生查

 照文舉㑹試事例免其再試經許赴京㑹試

楊餘慶咸寧人叅將

 嘉靖四十年辛酉科

王永昌長安

 嘉靖四十三年甲子科

朱世臣西安人都司僉亊

 萬歴四年丙子科

趙至善 董獻策俱涇陽人