Page:乾隆西安府志-25.djvu/5

此页尚未校对


  崇禎十年丁丑科

 翟文煥長安王天良王烈涇陽人守備蘇鯤化盩厔人守備

  崇禎十三年庚辰科

 吳中英溼陽人守備

  崇禎十六年癸未科

 鄒紹先長安人附張 元都指吳從周王之楨俱西安人趙進賢

 梁策 梁國璋 王興業丁光祖 胡遵義張文威

 張我賢 王紹禹總兵俱咸寧人黃松李維岳都司俱臨潼人李引𧃍

 李長林俱三原人劉符璽渭南

本朝

  順治三年丙戌科