Page:乾隆西安府志-26.djvu/31

此页尚未校对


其葉成文字曰公孫病已立後昭邑王廢立宣帝夲名病

 按事在始元中

五行志五月丁丑孝文廟正殿災

 按事在元鳳四年

五行志昌邑王賀卽位天陰晝夜不見日月夏侯勝曰天

久陰而不雨臣下有謀上者時大將軍霍光與車騎將軍

張安世謀欲廢賀

 按事在元平元年

宣帝紀帝卽位皇太后歸長樂宮置屯衞

白官表令中郞將騎都尉監羽林漢官儀羽林有左監主