Page:乾隆西安府志-26.djvu/69

此页尚未校对


甫嵩討之

 按事在中平二年

五行志八月覇橋災

五行志長安宣平城門外屋無故自壞

後漢紀董卓以山東兵盛欲徙都長安召公卿議曰高祖

都關中十一世後漢興東都洛陽從光武至今復十二世

案石苞室䜟宜還都長安百官無敢應者司徒楊彪曰遷

都攺制天下大事昔盤庚五遷殷民胥怨故作三章以曉

諭之往者王莽篡逆更始赤眉之亂焚燒長安殘害百姓

人民流亡百無一存光武受命更都雒陽此其宜也今建

立聖主光隆漢祚而無故捐宗廟宮殿棄先帝園陵恐百