Page:乾隆西安府志-26.djvu/77

此页尚未校对


鍾繇傳關中諸將馬騰韓遂等各擁強兵相争太祖方有

事山東以關西爲憂乃表繇以侍中守司𨽻校尉持節督

關中委之以後事繇至長安移書騰遂等爲陳禍福騰遂

各遣子入侍

 按事在建安二年

董卓傳建安三年遣謁者僕射裴茂率關西諸將誅傕夷

三族汜爲其將伍習所襲死于郿

 按事在建安三年

衛鎧傳太祖征袁紹而劉表爲紹援關中諸將又中立益

州牧劉璋與表有隙覬以治書侍御史使益州令璋下兵

以綴表軍至長安道路不通顗不得進遂留鎭關中