Page:乾隆西安府志-27.djvu/5

此页尚未校对


能殄冦不然彤當使處先驅其敗必也朝廷不從次年正

月處力戰而殁

 按巳上事並在元康六年

孟觀傳氐帥齊萬年衆數十萬諸將覆敗相繼中書令陳

凖監張華以趙梁諸王在關中士卒不爲之用周處喪敗

職此之由觀沉毅有文武才所領宿衛兵皆趫㨗勇悍并

統關中士卒身當矢石大戰十數皆破之生擒萬年威慴

氐羗索靖傳元康中西戎反叛拜靖爲大將軍梁王彤左

司馬加蕩㓂將軍屯兵粟邑擊賊敗之遷始平內史

河間王顒傳河間王顒元康九年代梁王彤爲平西將軍

鎭關中石函之制非親親不得都督關中顒于諸王爲疎