Page:乾隆西安府志-27.djvu/60

此页尚未校对


安奔安定魏司空奚斤入長安秦雍氐羌皆降

 按事在始光三年

太武帝紀赫連昌遣其弟平原公定率衆二萬向長安帝

聞之乃遣就陰山伐木大造攻具遣高凉王禮鎭長安

 按事在始光四年

十六國春秋赫連定據平凉僭卽皇帝位魏宜城王奚斤

追定於平凉定分兵邀擊魏兵大潰斤爲定所執高凉王

禮棄長安奔蒲坂定復取長安

通鑑魏克平凉夏守將皆走關中悉入於魏以鎭西將軍

王斤鎭長安

 按已上事並在神䴥元年