Page:乾隆西安府志-27.djvu/65

此页尚未校对


天𧰼志四月癸丑月火金會於井甲戌火水又俱入井

 按事在太和十二年

通鑑北地民支酉聚衆數千起兵於長安北遣使吿齊梁

州刺史陰智伯智伯遣兵應之秦雍七州民皆響震衆至

十萬魏河南王幹及穆亮與戰皆不利進至長安盧淵薛

引等破之降者數萬淵唯誅首惡餘悉不問

 按事在太和十七年

天𧰼志六月庚申金木合於井

 按事在太和十九年

孝文帝紀四月辛未行幸長安親見高年問所疾苦戊寅

幸未央殿阿房宮及昆明池丙戌遣使者以太牢祀漢帝