Page:乾隆西安府志-27.djvu/73

此页尚未校对


武帝紀十月辛亥帝御大武殿大射公卿列將皆會戊午

講武於少陵原

 按事在保定二年

隋書天文志六月甲戌彗星見東井

 按事在保定三年

武帝紀五月庚戌幸醴泉宮

 按事在天和三年又按四年五月庚戌五年四月甲寅

 並幸醴泉宮

隋書天文志七月丙午辰星太白合於井

武帝紀十一月丙午上親率六軍講武於城南庚戌行幸

羌橋集京城以東諸軍督尉以上頒賜有差乙卯還宮