Page:乾隆西安府志-28.djvu/125

此页尚未校对


八鎭兵悉屬六軍以引兼判六軍十二衞事

綱目朱全忠克邠州執靜難節度使楊崇本妻于河中私

焉崇本怒使謂茂貞曰唐室將滅父忍坐視之乎遂相與

連兵侵逼京畿復姓名李繼𡽪全忠恐其復有刼遷之謀

乃發兵屯河中

 按巳上事並在天復三年

舊書昭宗紀正月已酉全忠屯河中遺牙將宼彦卿奉表

請車駕遷都洛陽全忠令長安居人按籍遷居徹屋木自

渭浮河而下連甍號哭月餘不息丁巳車駕發京師北夢

𤨏言汴人擁兵殺宰相崔引京兆尹鄭元規刼遷車駕移

都東洛入華州百姓呼萬歲帝泣曰百姓勿唱萬歲朕勿