Page:乾隆西安府志-28.djvu/20

此页尚未校对


五行志九月乙巳新豐縣大風雨有山湧岀高二十丈有

池周三百畝池中有龍鳳之形禾麥之異武后名曰慶山

俞文俊上言天氣不和而寒暑隔人氣不和而贅疣生地

氣不和而堆阜岀今陛下以女主居陽位反異剛柔故地

氣隔塞山變爲災后怒流于嶺南

 按事在垂拱二年互見名山卷

武后紀七月乙亥京師地震

 按事在垂拱三年又四年七月戊午復震

天文志六月朔日有食之在東井二十七度

 按事在垂拱四年

五行志正月丙申明堂火太后欲避正殿徹宰相姚璹以