Page:乾隆西安府志-28.djvu/27

此页尚未校对


五行志四月乙亥大風震電藍田山摧百餘步

冊府元龜五月有靈芝草產于太廟殿柱

元宗紀十一月丙申拜橋陵戊戌拜定陵己亥拜獻陵壬

寅拜昭陵乙巳拜乾陵白孔六帖時有事五陵有司以鷹

犬從姚崇子奕曰非禮奏罷之元宗紀十二月辛酉幸温

泉宮

 按巳上事並在開元十七年

元宗紀四月乙卯築京師外郭

 按事在開元十八年

元宗紀正月丁巳幸温泉宫

 按事在開元二十年又是年十月庚戌復幸